Grondsteenspreuk

Verbinding tussen innerlijke en uiterlijke natuur. Dat is het motto van onze stichting, in één woord samengevat in het woord: “Bosbenul”.
Wij willen als mensen samenwerken met dit levende stukje natuur. Die levende natuur van Midgaard heeft ons veel te geven en te leren, en daar hebben we nog heel wat in te ontdekken.
Omgekeerd hebben ook wij iets te geven aan de levende natuur, namelijk: ons bewustzijn. Ons vermogen om energieën, gevoelens, gewaarwordingen, verschijnselen en intenties uit te drukken, te vertalen in woorden.
De kracht van het woord hoort bij onze menselijke vermogens, en dat is een niet onbelangrijk onderdeel van onze samenwerking met de natuur van Midgaard. Wij geven de natuur een stem.
Uitdrukking daarvan is deze grondsteenspreuk, die op 20 maart 2018 ceremonieel in de “Kathedraal” in de aarde ging.

Reacties zijn gesloten.